Over ASG

Samen hebben we alle kennis en ervaring. Samen hebben we eindeloos veel ideeën. Samen kunnen wij goed onderwijs bieden, omdat we al onze kennis, ervaring en ideeën met elkaar delen. We inspireren en helpen elkaar.

Kleur geven, de verschillen tussen onze scholen en hun eigenheid beschouwen wij als een grote kwaliteit en meerwaarde van ASG. Er is volop keuze voor onze leerlingen. Onze scholen weerspiegelen de diversiteit van de stad Almere en daar zijn we trots op.

Goed onderwijs betekent dat iedere leerling zichzelf kan zijn en dat hij zichzelf en zijn talenten leert kennen. Goed onderwijs betekent leren samen te werken, samen te leren en samen te leven. Goed onderwijs betekent dat iedere leerling het diploma kan halen dat bij zijn talenten past.

Samen kleur geven aan goed onderwijs

Continue ontwikkeling en scholing van onze medewerkers is een randvoorwaarde. Want als jij het beste uit jezelf haalt, haal je ook het beste uit je leerlingen!
Samen kleur geven aan goed onderwijs kan worden verwezenlijkt met goed personeel op de juiste posities, een ambitieuze leercultuur en trotse en betrokken medewerkers.

ASG Academie

Goed onderwijs vraagt om goede medewerkers. We vinden het van groot belang dat onze medewerkers optimaal tot bloei komen, hun werk met plezier doen en zich vitaal voelen. Dat vraagt ook iets van onze medewerker, deze moet namelijk bereid zijn bewust aan zijn of haar eigen ontwikkeling te werken. Zo realiseren we samen dat ASG een fijne plek is om te werken.

Vanuit ons eigen opleidingsinstituut ASG Academie werken we continu aan training en scholing. Voor iedereen – leidinggevenden, onderwijspersoneel en onderwijs ondersteunend personeel – is er een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen. Een opleiding volgen geheel naar eigen wensen en behoeften behoort bij de ASG Academie ook tot de mogelijkheden.